KLEM14


543 - "inklemming" - Collage - A4


PRAXIS

Ik wilde niet sterven maar ik hoorde een stem die

mij riep, maar ik was zo volkomen vervuld van mijn
vernietiging doordat men mij leerde mij te vernietigen
dat ik een praxis niet onderscheidde van mijn lot
want als ik geheel opging in mij zelf en als mijn kleding
de dressuur was van mijn lichaam en als ik mij
voorbereidde op de verleden tijd, waar ik met mijn lichaam
doende was mij te begeven in de toekomst van deze verleden
tijd, kon ik niet anders dan gehoorzaam zijn aan deze stem,
die onontkoombaar was als mijn hart en schril als een
schreeuwen in inklemming...

Tenslotte luisterde ik naar mij,
luisterde ik naar mij...!

Kees Ouwens, Klem, Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam 1984, p.20

Reacties

Populaire posts