KLIER


197 - "gevleesde" - Collage - A4 Het was soms onbekend - of ik van voren leefde of van achteren aan het gestrekt kanaal
op een stoel aan het raam op uitkijk naar de duisternis, met het bezit dat zich niet grijpen liet:
een heden dat wordt uitgewist, verleden dat onopgevist gezonken bleef, geen noodweer
noch een zon, een wolkendek zonder schakering leek de markering van het eindige.
Ik zie een opgewekte noot als de gestorvene in een pak op zijn zondags aan het hek wrikt.
Er is een woord te vinden dat zich lenen laat voor het binden van de beeltenis, alle
                                                                                                        onwerkelijkheid ten spijt
aan ook de minste goedgelovigheid. Het is een eerste dag die werkelijk mei is -
vanaf ter kerke voorgevormde lippen, na kerkbezoek, opdat het zuinig vuur niet strandt
                                                                                                       op de gevleesde klippen
spreekt zich een banvloek uit: domein van alle nacht onaangedaan - door uitspraak
                                                                                       genegeerd, door zonlicht geweerd -
in taal en klier op wacht.


Kees Ouwens, Alle Gedichten Tot Dusver, ISBN 90 290 7090 0, p.133


De collages zijn te koop aan 1 LYRIEK/stuk. De LYRIEK is de cryptomunt van de Neue Kathedrale des erotischen Elends. De actuele koers van de LYRIEK vindt u ten alle tijden hier. De opbrengst van de verkoop wordt volledig geïnvesteerd in lopende projecten van de NKdeE.

Reacties

Populaire posts