HET HUIS

195 - "dichtschroefde" - Collage -A4
Gisteren, een dag als geen andere daarvoor, het werk was klaar in de schuur -
terwijl toch geen hand mijn keel dichtschroefde, mijn longen levensblij wachtten op toevoer
kon ik het huis niet aanzien, wilde ik van geen adem weten.
Maar het was zeker: ook het huis beleed de zichtbaarheid met een tekort aan echt geloof.
Er spande een hemel boven die strak stond door de onwrikbaarheid van de zegswijze.
In geen gedaante die herkenbaar was legde een hand zich op mijn schouder
ja, alle bezit dat mijn naam droeg door het doopsel van de arbeid bleef doof
maar niet mijn huis
het toonde een gedaante die het zien ontglipt en er niet was
haast zag ik een gezwel dat in de huid kroop van een nieuw gezicht.
Juist toen ik liep bleek geen spiegel nodig die in verdubbeling voorzag terwijl ik een
                                                                                                      bleef als het kaalst getal.


Kees Ouwens, Alle Gedichten Tot Dusver, ISBN 90 290 7090 0, p.131


De collages zijn te koop aan 1 LYRIEK/stuk. De LYRIEK is de cryptomunt van de Neue Kathedrale des erotischen Elends. De actuele koers van de LYRIEK vindt u ten alle tijden hier. De opbrengst van de verkoop wordt volledig geïnvesteerd in lopende projecten van de NKdeE.

Reacties

Populaire posts