Doorboord (13-17)

215 - "verdorren" - Collage - A4
Hoewel het is altijd zich is,
dient het aanhoudend te worden
ontboden. Daartoe ontbied ik
en word ik ontboden.

Het werk waartoe ik dien
moet voortgang vinden;

zo niet - verdorren de grassen,

stort de berg in, waait de tent
weg waaronder het woont, begint
water te branden tot aan de einder,
heerst er ten slotte slechts volstrekte
herinnering aan suizende perfectie,
eeuwig zich ledigende vergetelheid.

Hans Faverey, Verzamelde Gedichten, ISBN 90 234 4696 8, p.537


De collages zijn te koop aan 1 LYRIEK/stuk. De LYRIEK is de cryptomunt van de Neue Kathedrale des erotischen Elends. De actuele koers van de LYRIEK vindt u ten alle tijden hier. De opbrengst van de verkoop wordt volledig geïnvesteerd in lopende projecten van de NKdeE.

Reacties

Populaire posts