SMAAK


158 - "blonk" - Collage - A4
SMAAKIk zag een beek zich heffen tegen de kracht der zwaarte in het droombeeld binnenskamers.
Een ademtocht - nog niet gezien de neus die doorliet, die wel nabij was om de hoek waar
                                                                                                                              de gang liep -
verwarmde het vertrek waarin een lijk lag, een blik die snel geworpen werd
nu zelf de rotting zag waarvan de neus had voorgeproefd die uit nieuwsgierigheid zichzelf naliep,
                                                                                                                                                   blonk
een kaarsvlam in het donker spreidde licht, als was het licht op en bleef donker achter
zoals het water wegtrekt zonder slib. Huis dat de made herbergt
ik zag een dood die smaak bederft.


Kees Ouwens, Alle gedichten tot dusver, ISBN 90-290-7090-9, p,111

De collages worden verkocht aan 1 LYRIEK (ong 10€, zie KOERS), de cryptomunt
van de Vrije Lyriek.


De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan   

PLATFORMPLEE.NL

een literair programma van de Neue Kathedrale des erotischen Elends i.s.m. SADÀ\EXPOSADÀ .

STEUN
de gratis aangeboden
ONLINE LITERATUUR!
Koop een collage*!
 de opbrengst van de collageverkoop wordt integraal besteed aan hostingkost van  PlatformPLEE, gedrukte uitgaven van de aangeboden teksten en de verdere uitbouw van het platform!
   Informatie over de LYRIEK?
LEES: Waarom de LYRIEK ons redden kan...
*mail naar dirkvekemans@yahoo.com om te bestellen

Reacties

Populaire posts