IJLENDE

150 - "vuurhaard" - Collage - A4

IJLENDE trein schijnt, trillend, stil te staan,
en 't is, terwijl ik kijk droomrig door 't glas
of heel de wereld machtig was stelsel was
van reuz'ge rad'ren, die onhoorbaar gaan,

met blauw-saffieren velgen, plas naast plas,
en smal-smaragden spaken, laan naast laan,
en brede, gouden spaken, graan naast graan,
wentlend om verre toren, rustende as;

en ontzaglijk de eeuwige vuurhaard brandt
in 't centrum van 't heelal; en laait en laait;

en rook, door voortzuigende wind verwaaid,
verwaait tot wolkenland na wolkenland -

Als torenspil, vuurhaard en rustloos wiel,
zo wereldgang, begeerte en de eeuw'ge Ziel.J.A. dèr Mouw, Volledig dichtwerk, ISBN 90 282 05500, p.202


De collages worden verkocht aan 1 LYRIEK (ong 10€, zie KOERS), de cryptomunt
van de Vrije Lyriek.


De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan   

PLATFORMPLEE.NL

een literair programma van de Neue Kathedrale des erotischen Elends i.s.m. SADÀ\EXPOSADÀ .

STEUN
de gratis aangeboden
ONLINE LITERATUUR!
Koop een collage*!
 de opbrengst van de collageverkoop wordt integraal besteed aan hostingkost van  PlatformPLEE, gedrukte uitgaven van de aangeboden teksten en de verdere uitbouw van het platform!
   Informatie over de LYRIEK?
LEES: Waarom de LYRIEK ons redden kan...
*mail naar dirkvekemans@yahoo.com om te bestellen
Een reactie posten

Populaire posts