HERINNERINGEN AAN EEN VORIG JAAR 8/19


134 - "beginsel" - Collage - A4Beginsel, en driemaal uit lente
En driemaal uit zomer,
Betreed ik, levend ternauwernood
De gijzelgang van de ouderdom
De heerschappij, eens het woord gesproken.


Want, nooit herroepen bij de verachting
En alle ogen die mij overkwamen,
Bleef ik diegene, een belevenis geworden.


Iemand beheerste de plagen
Te zeggen het woord, soms werkelijk ontstaan
In het aangezicht van mijn leed.
Zo hebben mensen, miljoenen dit gemeen
Mijn nachten of mijn dagen.


 Hugues C. Pernath, Gedichten, ISBN 90-774-4171-9, p. 153

De collages worden verkocht aan 1 LYRIEK (ong 10€, zie KOERS), de cryptomunt
van de Vrije Lyriek.


De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan   

PLATFORMPLEE.NL

een literair programma van de Neue Kathedrale des erotischen Elends i.s.m. SADÀ\EXPOSADÀ .

STEUN
de gratis aangeboden
ONLINE LITERATUUR!
Koop een collage*!
 de opbrengst van de collageverkoop wordt integraal besteed aan hostingkost van  PlatformPLEE, gedrukte uitgaven van de aangeboden teksten en de verdere uitbouw van het platform!
   Informatie over de LYRIEK?
LEES: Waarom de LYRIEK ons redden kan...
*mail naar dirkvekemans@yahoo.com om te bestellen
Een reactie posten

Populaire posts