HERINNERINGEN AAN EEN VORIG JAAR 19/19

146 - "doelloosheid" - Collage - A4
Slechts ik kan vrezen, dragend
In een vreselijk schema
De duidelijke doelloosheid der dagen.


Ik die haar naam bezweer, het bekende bekken
Dat, nimmer twijfelend, rusteloos rust
En sterft, dreigend in de samenspraak.


Terugroepend, overal en nader
Tussen het zeggen en het zwijgen
Met de indruk van de rampspoed, begint
Een volgende dag dieper in de weemoed.


Bijna bedoel ik bijna, mijn luwen
Van dit tegenwoordige leven, waar niets
Gestolen wordt noch in noch uit de tijd.Hugues C. Pernath, Gedichten, ISBN 90-774-4171-9, p. 165

De collages worden verkocht aan 1 LYRIEK (ong 10€, zie KOERS), de cryptomunt
van de Vrije Lyriek.


De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan   

PLATFORMPLEE.NL

een literair programma van de Neue Kathedrale des erotischen Elends i.s.m. SADÀ\EXPOSADÀ .

STEUN
de gratis aangeboden
ONLINE LITERATUUR!
Koop een collage*!
 de opbrengst van de collageverkoop wordt integraal besteed aan hostingkost van  PlatformPLEE, gedrukte uitgaven van de aangeboden teksten en de verdere uitbouw van het platform!
   Informatie over de LYRIEK?
LEES: Waarom de LYRIEK ons redden kan...
*mail naar dirkvekemans@yahoo.com om te bestellen
Een reactie posten

Populaire posts