HERINNERINGEN AAN EEN VORIG JAAR 12/19

139 - "maaier"  - Collage - A4

Dit was mijn beven. Het erven
En het dulden van de verkeerde klemtoon,
De onbewogen wacht der herinnering
In een vaderland van vreemden, de gunsten
Van de maaier die de maten meet.


Ik ben nu drieëndertig jaar,
Na de avond kroop ook middernacht voorbij
En tergend treedt de tijd
De tederheid tegemoet. En schuldig
En ver en verder, ligt laag
Sinds lang dit land.
Mijn leven, van kreet tot reutel
Blijft mijn wreedste dood.


 Hugues C. Pernath, Gedichten, ISBN 90-774-4171-9, p. 158

De collages worden verkocht aan 1 LYRIEK (ong 10€, zie KOERS), de cryptomunt
van de Vrije Lyriek.


De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan   

PLATFORMPLEE.NL

een literair programma van de Neue Kathedrale des erotischen Elends i.s.m. SADÀ\EXPOSADÀ .

STEUN
de gratis aangeboden
ONLINE LITERATUUR!
Koop een collage*!
 de opbrengst van de collageverkoop wordt integraal besteed aan hostingkost van  PlatformPLEE, gedrukte uitgaven van de aangeboden teksten en de verdere uitbouw van het platform!
   Informatie over de LYRIEK?
LEES: Waarom de LYRIEK ons redden kan...
*mail naar dirkvekemans@yahoo.com om te bestellen
Een reactie posten

Populaire posts