GRINDELWALD147 - "geritsel" - Collage/potlood - A4GRINDELWALD

Een vlucht van adelaren,
de belle van een koe,
't geritsel in de blaren
dekken den avond toe.

Verre lawinen knallen;
bergen donkeren zacht;
in 't ruischen der watervallen
doolt reeds den nacht.

't Staat alles geschreven:
der sterren baan,
de vrouwen die zich geven
zonder een traan.


Richard Minne, Verzameld Werk, ISBN 9789028240674, p.99De collages worden verkocht aan 1 LYRIEK (ong 10€, zie KOERS), de cryptomunt
van de Vrije Lyriek.


De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan   

PLATFORMPLEE.NL

een literair programma van de Neue Kathedrale des erotischen Elends i.s.m. SADÀ\EXPOSADÀ .

STEUN
de gratis aangeboden
ONLINE LITERATUUR!
Koop een collage*!
 de opbrengst van de collageverkoop wordt integraal besteed aan hostingkost van  PlatformPLEE, gedrukte uitgaven van de aangeboden teksten en de verdere uitbouw van het platform!
   Informatie over de LYRIEK?
LEES: Waarom de LYRIEK ons redden kan...
*mail naar dirkvekemans@yahoo.com om te bestellen

Reacties

Populaire posts