DONDERMAAND151 - "lijndoek" - Collage - A4
DONDERMAAND


  De wolkenweg bedijgt
vol eendlijke oorlogschepen,
  wier witgezeilde macht
de koele westerzwepen
  des windloops drijven doen,
en, in 't gelid zoo zaan,
  den hemel vol, tot in
zijn verste diepten, staan.

  De zonne speelt daarin,
met honderd duizend monden
  geschuts; die, scherp gelaên,
't gebruikte lijndoek wonden
  van 't scheepgevaarte: 't licht
en 't duistert, keer om keer;
  en, schielijk overwolkt,
en zie 'k geen' zonne meer.

  Gatt 't regenen eindelijk,
en, zoo 't de boeren vragen,
  een' ongetelden oest
van goud en zelver vlagen?
  Gaat 't regenen? Donker is 't,
nog donkerder. Med een,
  daar bliksem' het, en 't buischt
een zware dondersteen!

  Het windrad is gekeerd,
de hemelwanden breken,
  en neerstig - vlucht in huis! -
zie 'k al de daken leken:
  God zegent het geweld
des hemels, de eerde doomt
  en davert, van 't geluk
dat in heure aderen stroomt.

30-4-1893

Guido Gezelle, Dichtwerken, L.J. Veen, Amsterdam II,p.173


De collages worden verkocht aan 1 LYRIEK (ong 10€, zie KOERS), de cryptomunt
van de Vrije Lyriek.


De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan   

PLATFORMPLEE.NL

een literair programma van de Neue Kathedrale des erotischen Elends i.s.m. SADÀ\EXPOSADÀ .

STEUN
de gratis aangeboden
ONLINE LITERATUUR!
Koop een collage*!
 de opbrengst van de collageverkoop wordt integraal besteed aan hostingkost van  PlatformPLEE, gedrukte uitgaven van de aangeboden teksten en de verdere uitbouw van het platform!
   Informatie over de LYRIEK?
LEES: Waarom de LYRIEK ons redden kan...
*mail naar dirkvekemans@yahoo.com om te bestellen
Een reactie posten

Populaire posts