ULTIMA THULE


120 - "kloplijven" - Collage - A4ULTIMA THULE

Verborgen drift breekt stuur en tegenstand.
De brik drijft 't gapend voorgebergte binnen.
Een kermend gangspil zoekt nog wind te winnen
Naar zee waarin de ankerkabel spant,

Maar knalt losbarstend; snel verslapt het want,
De masten knakken, 't zeil valt in wanorde.
Dan onweerstaanbaar trekt een binnenland,
Zelf ontoeganklijk achter steile fjorden.

Zij werpen lijkenlast uit, leeftocht sparend;
Steeds hooger op het water drijft de brik,
Alle rotsdrempels schurend overvarend.
Met aan verwondring onderworpen schrik

Beklimmen ze een stroomende waterval;
't Wrak stijgt rechtstandig, wordt terneergeploft,
Een oogwenk wanklend op den kraterwal,
Voordat het afdrijft onder rotsenschoft.

Daar delgt de stilt' na eeuwen 't eerst geraas.
Er volgt een grauwe regen van fossielen,
Een drom ontwaakte pterodactylen
Slaakt steenen slaap en strijkt neer op de raas.

De holle romp valt over, ' tuig slaat neer.
Naar schepelingen grijpen schrille vingren;
De enterbijlen weten geen verweer
Tegen vangarmen die weekvol omslingren.

Als kromme angels  krimpend dood te gaan,
Steken scheepssabels in vuilgroene oogen,
Die breed als plassen zijn en flauwbewogen,
Diep in klomplijven van koppootigen.

't Broedsel van holen waar al 't licht vertraagt,
Onder het oppervlak der tijd behouden,
Woedt om de laatren met de haat van oude
Geslachten uit hun jachtgebied verjaagd.

Tot 't diepst gezonken vuur wordt aangeraakt,
De aardkorst opbreekt, door koude lagen schroeiend
En blokken werpend, pleosaurisch loeiend,
De oervulkaan het kronklend kluwen slaakt,
Losbarstend lava, ledematen braakt,
Vernietigend, vereffenend, vervloeiend.


J. Slauerhoff, Verzamelde Gedichten, ISBN 90-388-7038-8, p.333-334
De collages worden verkocht aan 1 LYRIEK (ong 10€, zie KOERS), de cryptomunt
van de Vrije Lyriek.

De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan   

PLATFORMPLEE.NL

een literair programma van de Neue Kathedrale des erotischen Elends i.s.m. SADÀ\EXPOSADÀ .

STEUN
de gratis aangeboden
ONLINE LITERATUUR!
Koop een collage*!
 de opbrengst van de collageverkoop wordt integraal besteed aan hostingkost van  PlatformPLEE, gedrukte uitgaven van de aangeboden teksten en de verdere uitbouw van het platform!
   Informatie over de LYRIEK?
LEES: Waarom de LYRIEK ons redden kan...

*mail naar dirkvekemans@yahoo.com om te bestellen

Reacties

Populaire posts