ROOD

112 - "ekstazenacht" - Collage - A4

ROOD vlamde in 't licht van volschijnende lamp,
een vuur, jouw haar, kronkelend over 't kussen,
en hijgend knelden wij elkander tussen
onze begerige armen, klamp naast klamp;

in je ogen zag 'k, wazig door gouden damp,
flikk'ren 't verlangen, rillend door mijn kussen
weer, weer mijn gloed in jouw lichaam te blussen,
vertrokken in zalig kermende kramp,-

Toen ze in de kist je naar de vlammen droegen,
was 't of de voeten een triomfmars sloegen
van diep onsterflijkheid; en 'k heb gedacht:

'Tot rook en as zal nu het vuur verteren
je lichaam, maar jouw ziel zal niets ooit deren,
die niet verbrandde in die ekstazenacht.'


J.A. dèr Mouw, Volledig dichtwerk, ISBN 90-282-0550-0., p.358De collages worden verkocht aan 1 LYRIEK (ong 10€, zie KOERS), de cryptomunt
van de Vrije Lyriek.


De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan   

PLATFORMPLEE.NL

een literair programma van de Neue Kathedrale des erotischen Elends i.s.m. SADÀ\EXPOSADÀ .

STEUN
de gratis aangeboden
ONLINE LITERATUUR!
Koop een collage*!
 de opbrengst van de collageverkoop wordt integraal besteed aan hostingkost van  PlatformPLEE, gedrukte uitgaven van de aangeboden teksten en de verdere uitbouw van het platform!
   Informatie over de LYRIEK?
LEES: Waarom de LYRIEK ons redden kan...
*mail naar dirkvekemans@yahoo.com om te bestellen
Een reactie posten

Populaire posts