ROEM

117 - "ontheffing"  - Collage - A4
ROEM

Bezongen plaatsen

ledige warmte en een handreiking uit de poorten
uw ligging in de beeldspraak lijkt een hond:

op snelheid krijgt terstond gewicht ontheffing van de zwaarte
een keer niet weergekeerd in zelfde waarde

in ruste aan het hoofdeind van de aarde
beweging zonder voortgang, herinnering die spaarde

dood is in de grond der zaak de gaard waar jong
en toch al opgebaard herhaling rust. Zulk hooibaar gras

schat van de bloem
hier stoort de platheid van de roem, de repetitie wordt een doem

te zwaar voor het gevleugeld woord.
Ik knoop een koord, wie volgt, heeft zich omgord

naar hen
bezongen plaatsen, verzwolgen tijd.


Kees Ouwens, Alle gedichten tot dusver, ISBN 90-290-7090-9, p,109

De collages worden verkocht aan 1 LYRIEK (ong 10€, zie KOERS), de cryptomunt
van de Vrije Lyriek.


De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan   

PLATFORMPLEE.NL

een literair programma van de Neue Kathedrale des erotischen Elends i.s.m. SADÀ\EXPOSADÀ .

STEUN
de gratis aangeboden
ONLINE LITERATUUR!
Koop een collage*!
 de opbrengst van de collageverkoop wordt integraal besteed aan hostingkost van  PlatformPLEE, gedrukte uitgaven van de aangeboden teksten en de verdere uitbouw van het platform!
   Informatie over de LYRIEK?
LEES: Waarom de LYRIEK ons redden kan...
*mail naar dirkvekemans@yahoo.com om te bestellen


Reacties

Populaire posts