ONTVOERING

114 - "kromme" - Collage - A4
ONTVOERING

           Voor Fons Vorenkamp

Ik droomde, dat ik in een boerenkamer zat.
Er stond een lange tafel met een spierwit laken
over een houten schraag. Ik was omringd door dieren:
pikkende kippen, maagre, kromme honden,
een bijna-wijze geit; het waren vrienden.
En in het midden was een laaiend vuur.
Toen werd de deur ineens opengestoten
en buiten was het donkerblauw en koud.
Er stond een grijze wolf met lange, gele ogen.
De dieren stoven angstig onder 't laken,
dat op één hondekop geplooid bleef hangen,
hij keek er onderuit met bange ogen,
maar huislijk en lachwekkend als een kinds oud vrouwtje.
De wolf trad binnen zonder rond te zien
en drong zich vast tegen mijn bange knieën
en hij was warm.
Toen stond ik op, hij ging voor mij naar buiten,
wij traden licht en krakend op de sneeuw.
'k Zag boerenhuisjes, stallen en besneeuwde korven
en wist niet of ik voor het eerst bestond
of was gestorven.

(Breughel)M. Vasalis. Verzamelde Gedichten, van Oorschot, Amsterdam 2006, p.113

De collages worden verkocht aan 1 LYRIEK (ong 10€, zie KOERS), de cryptomunt
van de Vrije Lyriek.


De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan   

PLATFORMPLEE.NL

een literair programma van de Neue Kathedrale des erotischen Elends i.s.m. SADÀ\EXPOSADÀ .

STEUN
de gratis aangeboden
ONLINE LITERATUUR!
Koop een collage*!
 de opbrengst van de collageverkoop wordt integraal besteed aan hostingkost van  PlatformPLEE, gedrukte uitgaven van de aangeboden teksten en de verdere uitbouw van het platform!
   Informatie over de LYRIEK?
LEES: Waarom de LYRIEK ons redden kan...
*mail naar dirkvekemans@yahoo.com om te bestellenEen reactie posten

Populaire posts