IN


105 - "onedel" - collage - A4

IN steeds verlatener verdwaling
Vond ik een wereld van nog niet gekende
Ellende voor mij, steeds hooghartiger balling,
Hier vagebond, door geen sterveling erkende.


Waarom maak ik mij, worstlend door verwarring,
Niet met een plotsen zwaardhouw vrij,
In plaats van mij te schikken in verstarring
En langzaam stof te worden zooals zij?

Waarom berust ik in een moedelooze
En al verstokter onverschilligheid?
Het lot vergeten, dat ik had gekozen,
En laten varen in onwilligheid

Tot een geluk dat, groot, nog vol verwachting
Van grooter, zaliger verrukking was.
Vanwaar kwam de verlammende verachting,
Die mij deed dalen tot dit onedel ras?


J. Slauerhoff, Verzamelde Gedichten, ISBN 90-388-7038-8, p.286
De collages worden verkocht aan 1 LYRIEK (ong 10€, zie KOERS), de cryptomunt
van de Vrije Lyriek.


De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan   

PLATFORMPLEE.NL

een literair programma van de Neue Kathedrale des erotischen Elends i.s.m. SADÀ\EXPOSADÀ .


STEUN
de gratis aangeboden
ONLINE LITERATUUR!
Koop een collage*!
 de opbrengst van de collageverkoop wordt integraal besteed aan hostingkost van  PlatformPLEE, gedrukte uitgaven van de aangeboden teksten en de verdere uitbouw van het platform!
   Informatie over de LYRIEK?
LEES: Waarom de LYRIEK ons redden kan...
 
*mail naar dirkvekemans@yahoo.com om te bestellenEen reactie posten

Populaire posts