HET ZIEKE MEISJE

123 - "ontvoer" - Collage - A4
HET ZIEKE MEISJE

Zij sloot haar oogen voor de wreede zon en
Ontvoer volkomen de aanwezigheid
Der anderen. Zi heeft zich diep bezonnen,
Zij was alleen geweest te allen tijd.

Achter haar warme oogleden begonnen
De fluisteringen van de eeuwigheid.
Waarom was zij niet eerder overwonnen
En van haar liefde en haar smart bevrijd?

Toen zij haar oogen eind'lijk opende
Waren er stemmen en zij zocht bevreesd
De zachte streeling van een teed're hand.

Zij glimlachte, maar sprak niet van het land
Waarin zij diep verloren was geweest,
Want zij bevond zich weder hopende.Anthonie Donker, Grenzen, Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande, Arnhem 1929,p.30

De collages worden verkocht aan 1 LYRIEK (ong 10€, zie KOERS), de cryptomunt
van de Vrije Lyriek.

De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan   

PLATFORMPLEE.NL

een literair programma van de Neue Kathedrale des erotischen Elends i.s.m. SADÀ\EXPOSADÀ .

STEUN
de gratis aangeboden
ONLINE LITERATUUR!
Koop een collage*!
 de opbrengst van de collageverkoop wordt integraal besteed aan hostingkost van  PlatformPLEE, gedrukte uitgaven van de aangeboden teksten en de verdere uitbouw van het platform!
   Informatie over de LYRIEK?
LEES: Waarom de LYRIEK ons redden kan...Reacties

Populaire posts