HERINNERINGEN AAN EEN VORIG JAAR 2/19


128- "kroon" - Collage-bister -  A4
Uit de wonde kwam de nacht, met deze keuze
Dit gelaat, en sinds ik achterbleef
Bewaarde goddeloos een geheugen
Woord voor woord,
De kleine kroon van mijn geboorte.


Het onverwachte ogenblik. De jaargetijden.
Het leven, het sterven, het verdwijnen
In die diepe dauw
En, sinds iemand heeft gesproken,
Beseffend vandaar hetzelfde zout
Van mijn brood nauwelijks verdiend.


Zoals men heeft gesproken.
Zoals men sprak.


 Hugues C. Pernath, Gedichten, ISBN 90-774-4171-9, p. 147

De collages worden verkocht aan 1 LYRIEK (ong 10€, zie KOERS), de cryptomunt
van de Vrije Lyriek.


De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan   

PLATFORMPLEE.NL

een literair programma van de Neue Kathedrale des erotischen Elends i.s.m. SADÀ\EXPOSADÀ .

STEUN
de gratis aangeboden
ONLINE LITERATUUR!
Koop een collage*!
 de opbrengst van de collageverkoop wordt integraal besteed aan hostingkost van  PlatformPLEE, gedrukte uitgaven van de aangeboden teksten en de verdere uitbouw van het platform!
   Informatie over de LYRIEK?
LEES: Waarom de LYRIEK ons redden kan...
*mail naar dirkvekemans@yahoo.com om te bestellen
Een reactie posten

Populaire posts