DAG VAN SCHOONHEID

111 - 'oordje' - Collage -  A4

DAG VAN SCHOONHEID

De bot, die berst; de bij die zoemt;
de wind, die zotheid gaat vertellen:
wat men kortweg de Lente noemt
en de aarde komt op stelten stellen:
dat klotst nu alles door mijn kop,
en 'k stak er wel een pluimken op,
als ik maar niet zo deftig was,
zoo stijf in mijn gekleede jas.
Als ik den band maar los kon knoopen,
nam ik u allen dubbelthoope:
gij meiskens uit de stad, den stal,
gij wijs als 't boek, gij dom als oordje,
gij uit 't kasteel en gij uit 't poortje,
en gij, o boom, en gras, en wal,
gij witte wandelende pater,
gij paard, gij zon, gij wolk, gij water,
en 'k danste midden in uw tas,
als ik maar niet zo deftig was,
zoo stijf in mijn gekleede jas.Richard Minne, Verzameld Werk, ISBN 978 90 2824 0674, p.109De collages worden verkocht aan 1 LYRIEK (ong 10€, zie KOERS), de cryptomunt
van de Vrije Lyriek.


De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan   

PLATFORMPLEE.NL

een literair programma van de Neue Kathedrale des erotischen Elends i.s.m. SADÀ\EXPOSADÀ .

STEUN
de gratis aangeboden
ONLINE LITERATUUR!
Koop een collage*!
 de opbrengst van de collageverkoop wordt integraal besteed aan hostingkost van  PlatformPLEE, gedrukte uitgaven van de aangeboden teksten en de verdere uitbouw van het platform!
   Informatie over de LYRIEK?
LEES: Waarom de LYRIEK ons redden kan...
*mail naar dirkvekemans@yahoo.com om te bestellen


Reacties

Populaire posts