WISTEN WIJ ECHTER


081 - "gekwaak" - collage -a4
WISTEN WIJ ECHTER

Een zacht gekwaak
hielden wij over van de wijze spreuken,
steden krompen in de warme stroom
van onze aandacht
en uit de menigte wiekte slechts soms
een enkele engel op
het schot van ons verliefde woord waard.

zo werden wij groter tussen onze schouders,
maar kleiner rond onze innerlijke zekerheid.

toch, soms
- en wij liggend met open ogen in de oksel van de nacht -
deed een vage roep als van gewonde reuzen
een heelal achter onze muren vermoeden.

maar altijd was de slaap,
als een goede tuin met papavers, nader.

wiste wij echter of er niet een land uit een wolk,
of zelfs maar uit een naburige eenzaamheid,
tastte, tastte en ons slapend vond,
en verdween, tot wekken niet bij machte?

Jan G. Elburg, Drietand. Gedichten 1952-1958, De Bezige Bij 1960, p.119
De collages worden verkocht aan 1 LYRIEK (ong 10€, zie KOERS), de cryptomunt
van de Vrije Lyriek.


De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan   

PLATFORMPLEE.NL

een literair programma van de Neue Kathedrale des erotischen Elends i.s.m. SADÀ\EXPOSADÀ .


STEUN
de gratis aangeboden
ONLINE LITERATUUR!
Koop een collage*!

 de opbrengst van de collageverkoop wordt integraal besteed aan hostingkost van  PlatformPLEE, gedrukte uitgaven van de aangeboden teksten en de verdere uitbouw van het platform!

   Informatie over de LYRIEK?
LEES: Waarom de LYRIEK ons redden kan...

 

*mail naar dirkvekemans@yahoo.com om te bestellen
(online shop in aanmaak)

Reacties

Populaire posts