LAAG

087 - "ondoorschijnendheid" - Collage - A4
LAAG hangt de zon. De lange bossen, dijken
van ondoorschijnendheid, weren de baren
van 't rode licht, dat afdruipt van de blaren,
doorsijpelend, waar tot lek de twijgen wijken;

de vlakke stromen, die 't doorzichtig strijken,
kan niet het voorland, ruigbegroeid met varen,
niet kan de takkenglooiing doen bedaren
de steile vloed, die heen spoelt over de eiken;

over de kruin en - dijkbreuk - door de wanden
stort zich de oranje branding op de landen,
wijd vloeiend goud, als uit een fabelbron;

in 't oosten bouwt de nacht zijn wolkendammen;
meezuigt de zon de vloed van koele vlammen,
en ze ebben weg onder de horizon.


J.A. dèr Mouw, Volledig dichtwerk, ISBN 90-282-0550-0., p.320De collages worden verkocht aan 1 LYRIEK (ong 10€, zie KOERS), de cryptomunt
van de Vrije Lyriek.


De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan   

PLATFORMPLEE.NL

een literair programma van de Neue Kathedrale des erotischen Elends i.s.m. SADÀ\EXPOSADÀ .


STEUN
de gratis aangeboden
ONLINE LITERATUUR!
Koop een collage*!

 de opbrengst van de collageverkoop wordt integraal besteed aan hostingkost van  PlatformPLEE, gedrukte uitgaven van de aangeboden teksten en de verdere uitbouw van het platform!

   Informatie over de LYRIEK?
LEES: Waarom de LYRIEK ons redden kan...

 

*mail naar dirkvekemans@yahoo.com om te bestellen
(online shop in aanmaak)

Reacties

Populaire posts