DE GIERIGHEID


086 - "getand" - Collage -A4


DE GIERIGHEID

Ook aan deze nacht geen herinnering, geen verwijt
Geen gebaar dat gebiedt, geen wrevel.
Gelouterd door het waaiende gras, en druppels
Verdromen mijn gillen en mijn waken
Geen overgang die nog verwondert,
Geen oponthoud duurt lang genoeg.

En na nergens, na het vervagen verloren
Vervang ik, kwalen door pijn
En verval met rochel en sluimer
In een schaduwparadijs getand op de tijd.

En alle gewassen ruil ik voor jouw glimlach
Ik geloof en ik ontken, als vreemdeling regerend
In dit rijk der rafelende regens.
Een poging die het daglicht vertraagt,
Waarin de onmacht van de eenzame, dreigend
De onmacht weerkaatst en gadegeslagen wordt.

Zwervend, bezweet weer vluchtend,
Ik vorm vele vloeken, bewaar mijn beven,
Geen huis waarin geen dode was
Die heerst en altijd heersen zal.

Zo beduidt de dag de dagen, in mij het zoeken
Dat de sporen schuwt, de vraag die nooit gesteld wordt
En geen antwoordt dat men duldt.
Ik draag vruchten en word vel, giftig
En verlangend, het krimpen tegemoet.
Verslaafd ben ik, een naam die mij bekruipt.

  Hugues C. Pernath, Gedichten, ISBN 90-774-4171-9, p. 267De collages worden verkocht aan 1 LYRIEK (ong 10€, zie KOERS), de cryptomunt
van de Vrije Lyriek.


De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan   

PLATFORMPLEE.NL

een literair programma van de Neue Kathedrale des erotischen Elends i.s.m. SADÀ\EXPOSADÀ .


STEUN
de gratis aangeboden
ONLINE LITERATUUR!
Koop een collage*!

 de opbrengst van de collageverkoop wordt integraal besteed aan hostingkost van  PlatformPLEE, gedrukte uitgaven van de aangeboden teksten en de verdere uitbouw van het platform!

   Informatie over de LYRIEK?
LEES: Waarom de LYRIEK ons redden kan...

 

*mail naar dirkvekemans@yahoo.com om te bestellen
(online shop in aanmaak)Reacties

Populaire posts