Vol winteravondschemering


057 - "lichtrechthoeken" - collage - A4

Vol winteravondschemering ligt de laan,
een buis, de wand hier, ginds grijswit als krijt;
de tram, een blok van gelig schijnsel, rijdt
tussen twee lichtrechthoeken af en aan;

soms knapt, verwaaiend links, rechts van de baan,
een boeket van meteoren los en smijt
blauwgroene sterren door de donkerheid,
waarin plotsling zilvrige sprookjes staan.

Zo glijdt de herinn'ring 't verleden door,
een lichtplek, schuivend langs 't zelfde spoor
langs schimmen van verdriet, nevelig groot;

soms toont een feërie van tov'rig blauw
hoe somber ligt het onderwerelds grauw
op 't vroeger leven, levend in de dood.


J.A. dèr Mouw, Volledig dichtwerk, ISBN 90-282-0550-0., p.395 

De collages worden verkocht aan 1 LYRIEK, de cryptomunt van de Vrije Lyriek.

De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan  PLATFORMPLEE.NL een literair programma van de Neue Kathedrale des erotischen Elends i.s.m. SADÀ\EXPOSADÀ .

Elke verkoop van een collage doet de koers van de LYRIEK stijgen volgens een vaste formule. Het plafond van de koers is vastgelegd op €50. Wanneer de koers van de Lyriek haar plafond heeft bereikt worden drie andere reeksen van Creatief Afval te koop aangeboden: twee daarvan afkomstig van een ander lid van PLATFORMPLEE en een derde afkomstig van het eerste dochterplatform van PLATFORMPLEE. Elk platform heeft twee dochters en een zoon (cfr. LATER). Untsoweiter...

Reacties

Populaire posts